Live streaming

PRAĆENJE UŽIVO PRENOSA

Zaštitita Vašeg Premijum sadržaja za vreme uživo prenosa nikada nije bila važnija. Sa S.A.P.A anti-piratskim rešenjem za uživo prenose, ilegalnim prenosima se može upravljati efikasno i sa maksimalnom efikasnošću što se tiče troškova.

Oslanjajući se na ključnu tehnologiju u borbi protiv piraterije, S.A.P.A je rešenje, koje gađa sve oblike uživo striminga Tv programa.

Kao dodatak procesa u borbi protiv piraterije koji se sastoji iz četiri faze, S.A.P.A usvaja:

1. Pretraga

Lociranje sajtova koji ilegalno strimuju video i stavljanje na ‘listu praćenja’, kako bi lokalizovali ilegalnu aktivnost tokom emitovanja, i kako bi ekspeditivno reagovali u skidanju tog sadržaja.

2. Potvrda

Pretraga i potvrda uživo ilegalnih striminga, specijalizovanih UGC striming sajtova kao što su Justin TV, unStream, Veetle.
Skeniranje sajtova i IPTV servisa koji se naplaćuju.
Skeniranje P2PTV – peer to peer TV servisa kao što su Sopcast i TV ants i potvrda uživo striminga.

3. Primena

Većina uživo striminga se momentalno uklanja i nastavlja se sa njihovim uklanjanjem. Najbitnije od svega je što se sprečavanjem striminga, degradiranjem dostupnosti i kvaliteta striminga, kod korisnika stvara negativno iskustvo gledanja što ga usmerava na legalne platforme na kojima se gledaocu predstavljanja bolji kvaliteta gledanja, pouzdaniji i bolji zbor kanala. To je osnovna tačka u stvaranju pozitivne reakcije korisnika na naplatu legalnih servisa.

4. Izveštaji

Detaljni izveštaji.