Prekinuti distribuciju i promociju digitalnih piratskih sadržaja na internetu

Globalna krađa podataka se odnosi na širok spektar digitalnih sadržaja – filmovi, muzika, softver, igre i elektronske knjige. Vlasnici prava tih sadržaja moraju da usvoje aktivan i sveobuhvatan pristup u pogledu krađe podataka preko internet mreže, identifikujući i prateći ilegalna preuzimanja sadržaja koji su generisani od strane korisnika u širokom spektru internet kanala Peer-to-Peer (P2P) mreža, , blogova, stranica za striming video sadržaja kao i prateći i sprečavajući oglašavanje u pretraživačima, društvenim medijima i na internet sajtovima.

Naša anti-piratska tehnologija omogućava najpotpunije rešenje i za praćenje, identifikovanje i reagovanje na pirateriju i povezane promotivne aktivnosti.

Sveobuhvatna anti-piratska rešenja za digitalne sadržaje:

Pronalaženje linkova filmova, muzike, igara i softvera pre i posle publikacije.
Pretraga svih bitnih P2P-mreža, uključujući BitTorrent i eDonkey. Pretraga sajtova sa aukcijama, B2B uslugama razmena, web-sajtova.

Proveriti prisustvo materijala koji je zaštićen autorskim pravima i oblik povrede zakona.
Pronaći povezane sumnjive oglase na drugim internet-kanalima.
Utvrditi sveobuhvatna dokazna sredstva protiv prestupnika za moguću buduću upotrebu u pravnim sporovima..

Korespodencija sa internet provajderima koji hostuju web-stranice koje vrše povredu zakona u cilju uklanjanja sadržaja.
Proces ukidanja linkova i obustavu hostovanja vlasnicima web-sajtova.
Odvikavanje korisnika interneta od web-sajtova sa materijalom koji krši autorska prava.

Obezbeđivanje detaljnih izveštaja koji tačno opisuju neprestanu piratsku aktivnost i rezultate sprovođenja napora protiv istih.

Potražnja za piratskim kopijama je u porastu: izvori branše procenjuju gubitak prihoda na svetskom nivou, izazvan falsifikovanjem i piraterijom, na 200 milijardi dolara godišnje. U pogledu nacionalnog stvaralaštva ne postoje tačni podaci ali je činjenica da se gubici povećavaju, a pogođene branše imaju sve manje sredstava koje mogu da investiraju u buduća izdanja. I ta buduća izdanja opet prete gubitkom prihoda usled preranog objavljivanja što se odražava na kvalitet i konkuretntnost na svetskom tržištu.

Rešenje: što više LEGALNIH online, distributivnih i promotivnih kanala, i praćenje, prepoznavanje i sprovođenje u cilju zaustavljanja digitalne piraterije, gde god da se pojavi.